Tjenester jeg tilbyr

Jeg tar i mot voksne og par med et bredt spekter av vansker. Eksempler på vanlige problemstillinger er depresjon, nedstemthet, bekymring, stress, søvnvansker, angst, utbrenthet, relasjons- og samlivsvansker, samlivsbrudd, ensomhet, lav selvfølelse, problemer og usikkerhet knyttet til livsvalg m.m.

Jeg tilbyr utredning, vurdering og behandling på lik linje som DPS/Spesialisthelsetjenesten. Dette kan være utredninger som f.eks ADHD for voksne, testing for jobbsøkere (personlighetstest), eller evnevurderinger.

Kan også tilby kurs for grupper eller foreninger som ønsker forelesninger o.l.

Mange går rundt med symptomer som ikke blir vurdert alvorlige nok til å få et offentlig tjenestetilbud. Det er også dessverre lang ventetid i Norge for å få plass hos en behandler innenfor det offentlige tjenestetilbudet for psykisk helse. Vurderer jeg likevel at vanskene er store så kan jeg henvise til voksenpsykiatrisk poliklinikk for oppfølging der hvis du ønsker det.

Det er også flere som vegrer seg for å gå til det offentlige fordi det er stigmatiserende å sitte i et venterom med mange andre, og at man får dette i sin sykehusjournal. Hos meg går du rett til kontoret mitt og mine journalnotater blir registrert på mitt eget journalsystem slik at privatlivet ditt blir ivaretatt på best mulig måte.