Hvem er jeg?

Jeg er utdannet psykolog med embetseksamen fra NTNU. Jobber for tiden som kommunepsykolog i Nærøy. Jeg har praksiserfaring fra St. Olav Hospital i Trondheim ved spesialpoliklinikker for angst, søvn og traume. Har også poliklinisk erfaring fra Tiller DPS, Psykiatrisk klinikk Namsos og VPP Alta.

Jeg har kompetanse innenfor flere former for terapi, med hovedfokus innenfor kognitiv og metakognitiv atferdsterapi. Mine interesseområder er personlig utvikling, stressreduksjon, diagnostisk utredning, depresjonsbehandling, motivasjon og angstbehandling.Jeg er medlem av Norsk Psykologforening

Som medlem av Norsk psykologforening er jeg forpliktet til å utøve min virksomhet i henhold til Etiske prinsipper for nordiske psykologer, prinsipperklæringen om evidensbasert psykologisk praksis, samt gjeldende lover for helsepersonell.